Menu

Kontingent satser

Ingen indmeldelse i klubben før det er aftalt med træner

for årgangen og/eller Ungdomformand, Camilla Krabbe på 61 31 41 26

 

Kontingent satser 2018

Kontingent opkræves halvårligt med forfald 1. april og 1. august (før forårssæsonen og før efterårssæsonen) 


Ungdom (5-7 år): Kr. 420 halvårligt
Ungdom (8-17 år): Kr. 530 halvårligt

Kvinder (18+ år)  Kr 530 halvårligt

Senior (18+ år): Kr. 730 halvårligt
Oldboys (32+ år): Kr. 530 halvårligt
Veteraner (40+ år): Kr. 530 halvårligt

Motionister (+50): Kr. 300 halvårligt

Støttemedlemmer: Kr. 100 helårligt


Indlemdelsesgebyr: Kr. 75 ved ny- og genindmeldelse

Frivillige betaler ikke kontingent som medlemmer

 

Søskende rabat i ungdomsafdelingen

Der kan ikke gives søskenderabat i forbindelse med ny indmeldelse, men hvis forældre oplyser der er tale om søskende vil opkrævningen herefter (den første efter indmeldsen er sket) være på 50% rabat for nummer 2 og evt øvrige søskende

 

 

Kontingentsatser blev fastsat på generalforsamlingen den 09. februar 2018.

Støtte medlemmer betaler helårligt kontingent med forfald 1. april.

 

Hvis der er flere søskende i ungdomsafdelingen, så ydes der rabat på 50% på det yngste barn (eller de yngste børn, hvis der er mere end to søskende).

OBS: Det er forældrenes ansvar at orientere om at der er søskende i klubben.

Kontakt Kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) for yderligere information.

Ved udmeldelse – skriv også til kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) og oplyse navn/hold og gerne medlemsnummer.