Menu

Kontingent satser

Ingen indmeldelse i klubben før det er aftalt med træner

for årgangen og/eller Ungdomformand Tlf. 26501045.

 

Kontingent satser 2018


Ungdom (5-7 år): Kr. 420 halvårligt
Ungdom (8-17 år): Kr. 530 halvårligt

Kvinder (18+ år)  Kr 530 halvårligt

Senior (18+ år): Kr. 730 halvårligt
Oldboys (32+ år): Kr. 530 halvårligt
Veteraner (40+ år): Kr. 530 halvårligt

Motionister (+50): Kr. 300 halvårligt

Støttemedlemmer: Kr. 100 helårligt


Indlemdelsesgebyr: Kr. 75 ved ny- og genindmeldelse

Frivillige betaler ikke kontingent som medlemmer

 

Kontingentsatser blev fastsat på generalforsamlingen den 09. februar 2018.

Fodboldspillere betaler kontingent halvårligt med forfald 1. april og 15. august og kontingent afhænger af hvilket hold spilleren er på.

Støtte medlemmer betaler helårligt kontingent med forfald 1. april.

 

Hvis der er flere søskende i ungdomsafdelingen, så ydes der rabat på 50% på det yngste barn (eller de yngste børn, hvis der er mere end to søskende).

OBS: Det er forældrenes ansvar at orientere om at der er søskende i klubben.

Kontakt Kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) for yderligere information.

Ved udmeldelse – skriv også til kassereren (kasserer@hundigeboldklub.dk) og oplyse navn/hold og gerne medlemsnummer.