Menu

Nyhedsbrev (December 2017)

image
16. december 2017 kl. 05:34

Nyhedsbrev december 2017

Så nåede vi årets sidste måned og foreningsåret 2017 lakker mod enden.

Vinterturneringen er i fuld gang, men desværre er der som i de andre år mange kampe der aflyses. Der er kun afviklet cirka halvdelen af de kampe der er programsat. Årsagen er at intentionerne er der når klubberne melder sig til i september/oktober, men når det kolde og ustabile vejr sætter ind, er det ikke så spændende.

Klubbens primære kontakt i kommunen blev desværre sparet væk i september, og ny struktur i kommunen er endnu ikke fastlagt. Jeg har et møde lige inden jul med kommunens Fritids- og kulturformand Anne Marie Lyduch. Så må vi se om hun kan løfte sløret for eventuelle ændringer.

Klubben deltog i møde i DIF og ”Get2Sport” regi i Idrættens hus i Brøndby den 5 december, og her blev det bl.a. nævnt at bevilliger til fortsat støtte til udsatte foreninger er blevet forlænget. Glædeligt for klubben, og nu må afvente hvad det præcist resulterer i fra 2019 i løbet af 2018, hvor vores nuværende aftaler ophører.

I lighed med sidste år har Ungdomsformand Walid indkaldt til et spændende aften den 24. december i Caféen, for de der ikke holder juleaften.  Der bliver mad, konkurrencer og hygge og herunder naturligvis fuld knald på FIFA 2018. Tilmelding for medlemmer via klubbens Facebook, hvor opslag om aktiviteten ligeledes findes.

Hundige Boldklub har modtaget et tilskud til at starte en forældreklub i 2018. Vi ønsker, at der skal være noget mere liv i klubhuset, hvor spillere, forældre, trænere og frivillige kan mødes på kryds og tværs. Forældreklubben er et initiativ der skal være med til at skabe nogle sociale aktiviteter i klubben. Det afholdes én gang om måneden og kan være alt fra hygge og spil til forskellige oplæg. Vi håber det bliver en succes 😊 Mere info i løbet af januar.

I december er der udsendt spørgeskema til de frivilliige, for at få et feedback på hvordan den enkelte frivillige, ser sin situation og forslag til forbedringer. Jeg ser frem til at se besvarelser, som foregår anonymt

I samarbejde med Køge fodboldklub, har vi arrangeret en Get2Sport Cup den 28. januar for både ungdom og senior. Det er en fodboldturnering i 3 aldersgrupper og vi håber meget, at vi kan stille med nogle hold fra klubben. Vi betaler for tilmelding. Turnering for aldersgrupperne 13-15, 15-18 og 18+. For mere info kontakt Annahelena og se opslag på hjemmesiden.

Generalforsamlingen afholdes den 7. februar i klubbens Café. Nærmere tilgår, men inden da skal vi have afholdt vores ”Frivillighedsfest” for alle frivillige i klubben. Det er den 20. januar. Få dig nu meldt til. Se Facebook.

De af os der ikke mødes til klubbens ”frivilligafslutning” i caféen på onsdag den 20 december kl. 18.30, ønsker jeg en god juleferie, med ønsket om et en glædelig jul og et godt nytår, med forhåbentligt afslappede dage og opladning med familien.

Med venlig hilsen

Jan